NVT: Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

21/01/2020 16:20

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2019